fot. Dworek racławicki

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie Wyborów sołtysów i rad sołeckich Zgodnie z Uchwałą Nr IV/7/03 Rady Gminy Racławice z dnia 8 kwietnia 2003r. oraz Uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Racławice z dnia...


2019-04-04

Wykonanie rozbiórki budynku na działce nr 470 w Racławicach

Znak: BGK 2710.W.3.2019 Racławice , dnia 26.03.2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający – Gmina Racławice, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki budynku na działce nr 470 w Racławicach Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem rozbiórki jest budynek na działce nr 470 w Racławicach....


2019-03-26