fot. Dworek racławicki

Aktualności

Ogłoszenie - przydomowe oczyszczalnie ścieków

W związku z planowanym przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Racławice prosi osoby zainteresowane budową takich oczyszczalni o zadeklarowanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie załączonych do ogłoszenia dokumentów i dostarczenie ich do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2016r. (piątek) Planowany termin...


2016-09-27