fot. Dworek racławicki

Aktualności

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE o przystąpieniu do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust....


2017-03-23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


2017-03-09