fot. Dworek racławicki

Aktualności

Goniec - luty 2018

Urząd Gminy w Racławicach zatrudni gońca do rozniesienia decyzji ze zwrotu podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Racławice. Oferty proszę składać do  26 lutego 2018 r. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer 413844016


2018-02-19

„ Trampolina do przyszłości”

                         Projekt  unijny „ Trampolina do przyszłości”        Zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina do przyszłości”- program zwiększający możliwości zatrudnienia osób młodych” POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku...


2018-01-19

Projekt "E-urząd"

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w województwie małopolskim” jest realizowany od 18.12.2017r. do 31.03.2019r. wspólnie przez następujące instytucje: 1)      Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący 2)      Gmina Borzęcin 3)      Gmina Brzesko 4)      Gmina Koniusza 5)      Gmina Miechów 6)      Gmina Oświęcim 7)      Gmina Proszowice 8)      Gmina Racławice 9)      Gmina Słaboszów Wartość projektu wynosi:...


2018-01-19