fot. Dworek racławicki

Aktualności

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH GMINA RACŁAWICE

W okresie od 13.04. -14.04.2019r. we wszystkich sołectwach Gminy miały miejsce zebrania wiejskie, podczas których odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Wyniki wyborów przedstawia poniższa tabela: ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH GMINA RACŁAWICE Lp. Sołectwo Nr domu Imię i Nazwisko Sołtysa Skład rady Sołeckiej 1. Dale 43...


2019-04-29

Ogłoszenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie Wyborów sołtysów i rad sołeckich Zgodnie z Uchwałą Nr IV/7/03 Rady Gminy Racławice z dnia 8 kwietnia 2003r. oraz Uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Racławice z dnia...


2019-04-04


Polecamy