fot. Dworek racławicki

Aktualności

Pomoc finansowa dla Gminy Racławice na remont budynku remizy OSP w Miroszowie.

Wójt Gminy Racławice Pan Adam Samborski 20 sierpnia 2018r. odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”. W 2018 roku z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „ Remont budynku remizy OSP wraz z...


2018-08-27

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENI „DOBRY START”- 300 dla ucznia

KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia...


2018-07-16