fot. Dworek racławicki

Rodzinna niedziela

.


2017-06-01

ZLOT KAWALERÓW ORDERU VIRTUTI MILITARI

SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO WÓJT GMINY RACŁAWICE mają zaszczyt zaprosić  na uroczyste obchody  ZLOTU KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 19 maja 2017  PROGRAM UROCZYSTOŚCI Przybycie zaproszonych gości – 12:45 Msza Święta w Parafii w Racławicach – 13:00 Przemarsz pod pomnik Bartosza Głowackiego – 13:50 Okolicznościowe przemówienia – 14:00...


2017-05-16

Koniec nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, ze w dniu 6 kwietnia 2017 roku wchodzi w zycie Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarzc^dzenia srodkow zwi^zanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow ( Dz. U.z2016r. poz. 722) . Traci moc rozporztjdzenie MRiRW z...


2017-04-06

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE o przystąpieniu do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust....


2017-03-23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


2017-03-09