fot. Dworek racławicki

Jak przetrwać upały?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje, że temperatura w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia br. może przekroczyć 35 stopni a lokalnie może nawet osiągnąć 38 stopni! Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. Aktualnie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia upałami w województwie małopolskim....


2017-08-01

Kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne

SZANOWNI MIESZKAŃCY Informujemy, że gmina Racławice wraz z pozostałymi gminami powiatu miechowskiego będzie aplikować o środki z funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach tego projektu w indywidualnych gospodarstwach domowych montowane będą kolektory słoneczne oraz...


2017-06-26

Rodzinna niedziela

.


2017-06-01

ZLOT KAWALERÓW ORDERU VIRTUTI MILITARI

SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO WÓJT GMINY RACŁAWICE mają zaszczyt zaprosić  na uroczyste obchody  ZLOTU KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 19 maja 2017  PROGRAM UROCZYSTOŚCI Przybycie zaproszonych gości – 12:45 Msza Święta w Parafii w Racławicach – 13:00 Przemarsz pod pomnik Bartosza Głowackiego – 13:50 Okolicznościowe przemówienia – 14:00...


2017-05-16

Koniec nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, ze w dniu 6 kwietnia 2017 roku wchodzi w zycie Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarzc^dzenia srodkow zwi^zanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow ( Dz. U.z2016r. poz. 722) . Traci moc rozporztjdzenie MRiRW z...


2017-04-06

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE o przystąpieniu do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust....


2017-03-23