fot. Dworek racławicki

Goniec 2019

Urząd Gminy w Racławicach zatrudni gońca do rozniesienia decyzji ze zwrotu podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy. Po więcej informacji proszę dzwonić 413844016. Oferty proszę składać do 5 września 2019 roku.


2019-08-29

I N F O R M A C J A w sprawie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Racławice.

Urząd Gminy Racławice, informuje że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w komunikaciez dnia 5 sierpnia 2019 roku w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku stwierdził wystąpieniesuszy rolniczej na terenie gminy Racławice. Stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej we wszystkich uprawach rolnych (oprócz rzepaku) na glebach kat....


2019-08-14

Usługa schronienia dla osób bezdomnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2019 z dnia 31.07.2019r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Racławice 32-222 Racławice NIP: 659-11-84-436 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach 32-222 Racławice, Tel.413844016, e-mail: gopsraclawice@wp.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,...


2019-07-31

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Informuje się,że do dnia 05 czerwca 2019 r.w godzinach od 8.00 do 15.30 w Urzędzie Gminy w Racławicach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborcze jw Racławicach do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolnicze jw 2019 r. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem...


2019-05-28

Ogłoszenie o naborach wniosków Jaksa

Opublikowano 14.05.2019 r. Ogłoszenie o Naborach wniosków dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie Stowarzyszenie Gmin...


2019-05-14