fot. Dworek racławicki

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr...


2018-01-15

Punkt Zbiórki Odpadów Selektywnych

Szanowni mieszkańcy             Od 1 stycznia 2018r. w  ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą korzystać z prowadzonego przez MPGO Punktu Zbiórki Odpadów Selektywnych. PSZOK znajduje się przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony sklepu INTER-MARCHE). PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w...


2018-01-12

Informacja o odpadach

Szanowni mieszkańcy             Od 1 stycznia 2018r. odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się an terenie gminy Racławice zajmować się będzie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z siedzibą przy ul. Barskiej 12  w Krakowie. tel. 41/ 383 02 85 lub 785 011 080.             Również od 1 stycznia 2018r. ulega zmianie wysokość...


2018-01-02

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice  01.01.2018r.-31.12.2018r. w miejscowościach:  Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka          Kościejowska w następujących terminach:      I CZWARTEK MIESIĄCA 04.I, 01.II, 01.III, 5.IV, 05.V(sobota), 07.VI, 05.VII, 02.VIII, 06.IX, 04.X, 08.XI(II czwartek), 6.XII odbierane będą: odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w...


2018-01-02

Wesołych Świąt

.


2017-12-22

Świetlicowa integracja

Gmina Racławice od stycznia 2018 będzie realizowała projekt pn.,Świetlicowa integracja”. W dniu 13 grudnia br. w Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy odbyło się uroczyste przekazanie umów dotyczących projektów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z rąk Wicemarszałka...


2017-12-15

Ogłoszenie o naborach

Ogłoszenie  o Naborach wniosków dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie  na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa   Lokalna...


2017-11-30