fot. Dworek racławicki

Projekt programu współpracy na 2020 rok Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2020 rok Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...


2019-11-14

Ogłoszenie o Naborach wniosków 2019

Opublikowano  26.10.2019 r. Ogłoszenie  o Naborach wniosków dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin...


2019-11-07

Goniec 2019

Urząd Gminy w Racławicach zatrudni gońca do rozniesienia decyzji ze zwrotu podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy. Po więcej informacji proszę dzwonić 413844016. Oferty proszę składać do 5 września 2019 roku.


2019-08-29

I N F O R M A C J A w sprawie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Racławice.

Urząd Gminy Racławice, informuje że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w komunikaciez dnia 5 sierpnia 2019 roku w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku stwierdził wystąpieniesuszy rolniczej na terenie gminy Racławice. Stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej we wszystkich uprawach rolnych (oprócz rzepaku) na glebach kat....


2019-08-14

Usługa schronienia dla osób bezdomnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2019 z dnia 31.07.2019r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Racławice 32-222 Racławice NIP: 659-11-84-436 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach 32-222 Racławice, Tel.413844016, e-mail: gopsraclawice@wp.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,...


2019-07-31