Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice

 01.01.2018r.-31.12.2018r.

w miejscowościach:  Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka          Kościejowska w następujących terminach:      I CZWARTEK MIESIĄCA

04.I, 01.II, 01.III, 5.IV, 05.V(sobota), 07.VI, 05.VII, 02.VIII, 06.IX, 04.X, 08.XI(II czwartek), 6.XII

odbierane będą:

 • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.
 • odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach
 • odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach

07.VI, 04.X. - odbierane będą: przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone i inne odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (samochodów osobowych, motocykli, rowerów), meble, odpady wielkogabarytowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela bezpośrednio z nieruchomości w terminach uzgodnionych telefonicznie - nr tel. 41/ 38 302 85 lub 785 011 080

w miejscowościach:  Klonów, Góry Miechowskie, Dosłońce, Miroszów, Kościejów, Głupczów - w następujących terminach:     III CZWARTEK MIESIĄCA

18.I,15.II,15.III,19.IV,17.V,21.VI,19.VII, 16.VIII, 20.IX, 18.X,  

22.XI(IV czwartek), 20.XII

odbierane będą:

 • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.

21.VI, 18.X. - odbierane będą: przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone i inne odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (samochodów osobowych, motocykli, rowerów), meble, odpady wielkogabarytowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela bezpośrednio z nieruchomości w terminach uzgodnionych telefonicznie - nr tel. 41/ 38 302 85 lub 785 011 080

Jeżeli odpady zmieszane gromadzone są w worku – powinien to być worek w kolorze czarnym.

Odpady należy wystawiać w dniu wywozu do godziny 7 rano

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Racławice  będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. w Miechowie  przy ul. M. Konopnickiej 30

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Oddział Miechów, ul. M. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów

tel. 41 3830285

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RACŁAWICE

Do worka NIEBIESKIEGO na PAPIER i TEKTURĘ

Należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma, książki, zeszyty,
 • katalogi, prospekty, ulotki, foldery,
 • torebki i worki papierowe,
 • tektury i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów,

Nie należy wrzucać:

 • opakowań z zawartością
 • lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych
 • tapet, worków po cemencie
 • kalki, papieru termicznego i faksowego
 • artykułów, papierów higienicznych ( pampersy, pieluchy, podpaski, itp.)
 • zatłuszczonego papieru
 • pergaminu

Zanim wrzucisz

postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru.

Oczyść papier z resztek produktów.

Złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Do worka ZIELONEGO na SZKŁO I  PAKOWANIA ZE SZKŁA

Należy wrzucać:

×butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

·szklane opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej

Nie należy wrzucać:

·szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe)

·szkła okularowego

·szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych

·ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, talerzy

·żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp fluorescencyjnych

·szklanych opakowań farmaceutycznych  i chemicznych z  jakąkolwiek pozostałością zawartości

· szkła zbrojonego,

·opakowań szklanych zabrudzonych farbą, lakierem

·zakrętek, kapsli, korków

Zanim wrzucisz

  zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wrzucane przedmioty, staraj się nie stłuc wrzucanego szkła

Do worka ŻÓŁTEGO na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE I  OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Należy wrzucać:

 • aluminiowe i stalowe puszki po konserwach, napojach i sokach,
 • aluminiowa folia,
 • drobny złom żelazny,
 • drobny złom metali kolorowych,
 • naczynia do gotowania, pokrywki,
 • metalowe narzędzia,
 • metalowe zakrętki i kapsle,
 • rury, armatury, taśmy stalowe,
 • pudełka po płynnej żywności (mleko, soki, itp.)
 • worki papierowe laminowane folią,
 • torebki z laminatów,
 • puste butelki plastikowe po różnych napojach
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach,  środkach czystości i chemii gospodarczej
 • plastikowe opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki, zakrętki
 •    plastikowe koszyki po owocach
 •  plastikowe kubki po produktach żywnościowych,
 • plastikowe pojemniki po artykułach sypkich,
 • czyste kanistry plastikowe,
 • artykuły gospodarstwa domowego wykonane z tworzyw sztucznych,

Nie należy wrzucać:

 • puszek po farbach, lakierach, olejach, smarach itp.,
 • pojemników po aerozolach
 • opakowań po lekach
 • opakowań i butelek po olejach i smarach
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
 • zabawek
 • sprzętu AGD
 • styropianu
 • butelek po płynach chłodniczych

Zanim wrzucisz

opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki, zgnieć butelkę

PONADTO

                        Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. po środkach ochrony roślin) należy umieścić w oddzielnym worku, bezbarwnym, przeźroczystym, aby umożliwić identyfikację zawartości. Odpady te będą odbierane raz na cześć miesięcy.

W PSZOK przyjmowane będą następujące odpady: przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

Wszystkie odpady komunalne , których nie można wrzucić do jednego z  wymienionych

powyżej worków należy umieścić w pojemniku lub worku (czarnym) na odpady niesegregowane ( zmieszane).