SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informujemy, że gmina Racławice wraz z pozostałymi gminami powiatu miechowskiego będzie aplikować o środki z funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
W ramach tego projektu w indywidualnych gospodarstwach domowych montowane będą kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne.

W związku z powyższym osoby, które złożyły ankiety na montaż kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych proszone są o przybycie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 lipca 2017r. o godz. 17:00 w remizie OSP w Racławicach.