OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE

z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie Wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/7/03 Rady Gminy Racławice z dnia 8 kwietnia 2003r. oraz Uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Racławice z dnia 04 kwietnia 2019r. w oparciu o uzgodnienia z sołtysami sołectw, zostały ustalone terminy i miejsca przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Racławice w celu dokonania wyborów organów wykonawczych sołectwa tj. sołtysa i rady sołeckiej.

Poniżej harmonogram wiejskich zebrań wyborczych

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Racławice z dnia 04 kwietnia 2019r.

Lp

Sołectwo

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

Górka Kościejowska

14 kwietnia 2019 niedziela

15.00

Altana w Górce Kościejowskiej

2

Klonów

14 kwietnia 2019 niedziela

15.00

Placówka Wsparcia Dziennego Klonów 50

3

Góry Miechowskie

14 kwietnia 2019 niedziela

15.00

Świetlica wiejska

4

Dosłońce

13 kwietnia 2019 sobota

15.00

Altana przy wieży widokowej

5

Głupczów

14 kwietnia 2019 niedziela

15.00

Altana w Głupczowie

6

Miroszów

14 kwietnia 2019 niedziela

18.00

Remiza w Miroszowie

7

Dale

13 kwietnia 2019 sobota

15.00

Altana w Dalach

8

Dziemięrzyce

14 kwietnia 2019 niedziela

17.00

Altana w Dziemięrzycach

9

Kościejów

13.04.2019

sobota

18.00

Środowiskowy Dom Samopomocy

10

Marchocice

14 kwietnia 2019 niedziela

17.00

Budynek starej szkoły

11

Janowiczki

14 kwietnia 2019 niedziela

17.00

Altana pod Kopcem

12

Racławice

13.04.2019

sobota

17.00

Remiza w Racławicach