Szanowni mieszkańcy

            Od 1 stycznia 2018r. w  ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą korzystać z prowadzonego przez MPGO Punktu Zbiórki Odpadów Selektywnych.

PSZOK znajduje się przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony sklepu INTER-MARCHE).

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą następujące frakcje odpadów dostarczanych przez mieszkańców własnym transportem

  • przeterminowane chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony, ( od samochodów osobowych, motocykli, rowerów)
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,( z wyjątkiem zawierających azbest)

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miechowie, określa Regulamin. Zachęcamy do zapoznanie się z jego zapisami.

Link do regulaminu.