W związku z prowadzoną rekrutacją do świetlicy w Klonowie zapraszamy zainteresowanych rodziców
na spotkanie w dniu 22 maja 2018r. w dwóch możliwych godzinach: 12.30 i 14.15 do wyboruINFORMACJE OGÓLNE

Uczestnikami projektu pn. „Świetlicowa integracja” będą dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny. W ramach projektu wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte dzieci z rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez UR w Racławicach dzieci i młodzież z terenu gminy:

• otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce

• nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i rekreacyjne

• poszerzą horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia wyjazdowe

• uczestniczyć będą w realizowanych działaniach animacyjnych

• rozwijać będą m.in. kompetencje społeczne, kulturalne, przedsiębiorcze

• będą mieli możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m.in.: psychologa, logopedy, pedagoga

Organizowane będą także wycieczki, kolonia 10 dniowa oraz zapewniamy transport i podstawowe wyżywienieZapraszamy do Urzędu Gminy

Sala konferencyjna

22 maja godz. 12.30 lub 14.15