Na obszarze  Gminy Racławice obowiązki  urzędnika wyborczego pełnił będzie Jarosław Matias.