Szanowni Państwo,

W związki z realizacją przez Gminę Racławice projektu „Świetlicowa integracja”
w ramach RPO WM 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zwracam się z prośbą o wycenę 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci
i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego w Klonowie.

W ramach wyceny proszę wziąć pod uwagę koszt transportu wraz z opiekunem.

Środek transportu musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne oraz aktualną i ważną polisę ubezpieczeniową OC.

Trasa do realizacji w 2018r. będzie przebiegała przez następujące miejscowości:

- Klonów

- Marchocice

- Dziemięrzyce

- Janowiczki

- Racławice

- Dale

- Klonów


W dowozie będzie brało udział maksymalnie 30 osób w jednym kursie.

Kursy będą odbywały się w miesiącach:

- lipiec- sierpień w godzinach: przywóz na 8 odwóz o 16

- wrzesień – grudzień; przywóz na 11.00 odwóz o 19.00

Ustalenie harmonogramu, kontakt z Uczestnikami Projektu zapewnia Zamawiający.


Proszę o wycenę jednego kilometra brutto i netto.

Formularz proszę złożyć do dnia 18.06.2018r. do godz. 9.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice bądź w formie elektronicznej -skan oferty, na adres zwojta@op.pl

Z poważaniem

Małgorzata Sadowniczyk

Zastępca Wójta Gminy Racławice


W załączeniu formularz wyceny.FORMULARZ WYCENYWykonanie usługi transportowej - wycena 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego w Klonowie.1 kilometr: …………..…..zł netto ……………zł brutto


Data:…………………………… Podpis:…………………………..