fot. Dworek racławicki

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wójt Gminy Racławice informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu w Racławicach 15 został wywieszony w dniu 1 sierpnia 2016r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej. Adam Samborski Wójt Gminy Racławice


2016-07-29

Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,...


2016-07-28

„Tak, potrafię!”

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie „Tak, potrafię!” Adresaci: Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które: nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo) nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym) nie szkolą się (w okresie ostatnich 4...


2016-07-26

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przygotował Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. Oprocentowanie...


2016-07-20

Już pływam

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach bierze udział w projekcie  "Już pływam". Projekt, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego . Daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia i doskonalenia umiejętności pływackich. W projekcie uczestniczy 30 uczniów. Wyjazdy na basen odbywają się raz w tygodniu w sobotę....


2016-07-13

JUBILEUSZ 100-LECIA LO - CZAS POKOLEŃ

Uwaga! Wielkie wydarzenie - 100-lecie LO w Miechowie! 11 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie: godzina 11:00. Zapraszamy, przekazujcie Państwo informację Wszystkim Absolwentom Naszej Szkoły!    Opłata zjazdowa – 130 zł. Proponujemy płatność w ratach: I – 50 zł do dn. 30.04.2016 r.; II – 80 zł do dn. 31.05.2016 r. Numer...


2016-05-30

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Racławicach zawiadamia, że Gmina zamierza przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji OZE oraz wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych – (Pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły c.o.) Zainteresowanych mieszkańców prosi się o złożenie Ankiet (wniosków) do dnia 30 czerwca 2016...


2016-05-24

Miechowszczyzna w FOKUS TV

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma zaszczyt zaprosić na emisję kolejnego odcinka serialu "Misja Natura" pt. Miechowszczyzna. Odcinek wyemitowany zostanie w najbliższą sobotę (21.05) o godzinie 7.00 na kanale FOKUS TV. Wspólnie z Gosią i Romkiem udamy się w podróż po Wyżynie Miechowskiej, gdzie odwiedzimy Cybową Górę, ostoję rzadkich storczyków Kalina-Lisiniec...


2016-05-17

Sesja Rady Gminy Racławice

Na podstawie art.20 ust.2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2001 roku Nr.142 poz.1591 zpóźniejszymi zmianami/   zwołuję sesję Rady Gminy Racławice w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD: 1.  Otwarcie i stwierdzenie...


2016-04-20

Wybory Chłopa Roku 2016

  Obsługa gastronomiczna podczas Wyborów Chłopa Roku 2016: FIRMA DARKO kontakt: Pani Karolina Konopa kaja@darko-gastronomia.pl 605 997 633


2016-03-23