fot. Dworek racławicki

Informacja Wójta Gminy Racławice o udostępnieniu spisu wyborców

Informacja Wójta Gminy Racławice z dnia 01 października 2018 r. Na podstawie art, 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 r. poz. 754 z późn.zm), Wójt Gminy Racławice informuje, o sporządzeniu spis wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików...


2018-10-04

ZARZĄDZENIE w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 WÓJTA GMINY RACŁAWICE z dnia 4.09.2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art.38 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.jDz.U.z 2018r.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...


2018-09-06

Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Racławice.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ 2018 z dnia 04.09.2018r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Racławice 32-222 Racławice NIP: 659-11-84-436 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach 32-222 Racławice , Tel.413844016, e-mail: gopsraclawice@wp.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000...


2018-09-04

Goniec - sierpień 2018 r.

Urząd Gminy w Racławicach zatrudni gońca do rozniesienia decyzji ze zwrotu podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Racławice. Oferty proszę składać do  7 września 2018 r. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer 413844016


2018-09-04

„KAPITOL”RACŁAWICE Terminarz rozgrywek klasa A Kraków grupa I

Lp Data i godzina Gospodarz Gość dzień D dom W wyjazd 1 19.08.2018 Godz.11.00 Kapitol Racławice Michałowice Michałowianka niedziela D 2 26.08.2018 Godz.17.00 Strażak Goszcza Kapitol Racławice niedziela W 3 2.09.2018 Godz.11.00 Kapitol Racławice Juvenia Prandocin niedziela D 4 8.09.2018 Godz.17.00 Spartak Wielkanoc Gołcza Kapitol Racławice sobota W 5 16.09.2018r...


2018-09-03

Pomoc finansowa dla Gminy Racławice na remont budynku remizy OSP w Miroszowie.

Wójt Gminy Racławice Pan Adam Samborski 20 sierpnia 2018r. odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”. W 2018 roku z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „ Remont budynku remizy OSP wraz z...


2018-08-27

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENI „DOBRY START”- 300 dla ucznia

KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia...


2018-07-16

Wycena 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego w Klonowie.

Szanowni Państwo, W związki z realizacją przez Gminę Racławice projektu „Świetlicowa integracja” w ramach RPO WM 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zwracam się z prośbą o wycenę 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci i...


2018-06-14