fot. Dworek racławicki

Goniec - luty 2018

Urząd Gminy w Racławicach zatrudni gońca do rozniesienia decyzji ze zwrotu podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Racławice. Oferty proszę składać do  26 lutego 2018 r. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer 413844016


2018-02-19

„ Trampolina do przyszłości”

                         Projekt  unijny „ Trampolina do przyszłości”        Zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina do przyszłości”- program zwiększający możliwości zatrudnienia osób młodych” POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku...


2018-01-19

Projekt "E-urząd"

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w województwie małopolskim” jest realizowany od 18.12.2017r. do 31.03.2019r. wspólnie przez następujące instytucje: 1)      Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący 2)      Gmina Borzęcin 3)      Gmina Brzesko 4)      Gmina Koniusza 5)      Gmina Miechów 6)      Gmina Oświęcim 7)      Gmina Proszowice 8)      Gmina Racławice 9)      Gmina Słaboszów Wartość projektu wynosi:...


2018-01-19

Informacja o zakończeniu realizacji projektów dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wójt gminy Racławice informuje o zakończeniu realizacji dwóch projektów: Odnowienie mogiły poległych w Bitwie pod Racławicami        Odnowienie tablicy upamiętniającej Bitwę Racławicką na Kopcu Kościuszki w Janowiczach wraz z zagospodarowaniem terenu. Czytaj dalej...


2018-01-19

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr...


2018-01-15

Punkt Zbiórki Odpadów Selektywnych

Szanowni mieszkańcy             Od 1 stycznia 2018r. w  ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą korzystać z prowadzonego przez MPGO Punktu Zbiórki Odpadów Selektywnych. PSZOK znajduje się przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony sklepu INTER-MARCHE). PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w...


2018-01-12

Informacja o odpadach

Szanowni mieszkańcy             Od 1 stycznia 2018r. odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się an terenie gminy Racławice zajmować się będzie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z siedzibą przy ul. Barskiej 12  w Krakowie. tel. 41/ 383 02 85 lub 785 011 080.             Również od 1 stycznia 2018r. ulega zmianie wysokość...


2018-01-02

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice  01.01.2018r.-31.12.2018r. w miejscowościach:  Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka          Kościejowska w następujących terminach:      I CZWARTEK MIESIĄCA 04.I, 01.II, 01.III, 5.IV, 05.V(sobota), 07.VI, 05.VII, 02.VIII, 06.IX, 04.X, 08.XI(II czwartek), 6.XII odbierane będą: odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w...


2018-01-02

Wesołych Świąt

.


2017-12-22

Świetlicowa integracja

Gmina Racławice od stycznia 2018 będzie realizowała projekt pn.,Świetlicowa integracja”. W dniu 13 grudnia br. w Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy odbyło się uroczyste przekazanie umów dotyczących projektów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z rąk Wicemarszałka...


2017-12-15