fot. Dworek racławicki

Rajd klasyków

.


2018-06-12

Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Racławice numer 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2018 z dnia 28.05.2018r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Racławice 32-222 Racławice NIP: 659-11-84-436 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach 32-222 Racławice , Tel.413844016, e-mail: gopsraclawice@wp.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000...


2018-05-28

Rekrutacja do świetlicy w Klonowie

W związku z prowadzoną rekrutacją do świetlicy w Klonowie zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie w dniu 22 maja 2018r. w dwóch możliwych godzinach: 12.30 i 14.15 do wyboru INFORMACJE OGÓLNE Uczestnikami projektu pn. „Świetlicowa integracja” będą dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny. W ramach projektu wsparciem...


2018-05-17

Urzędnik wyborczy

Na obszarze  Gminy Racławice obowiązki  urzędnika wyborczego pełnił będzie Jarosław Matias.


2018-05-11

Obsługa gastronomiczna podczas Wyborów Chłopa Roku 2018

FIRMA DARKO kontakt: Pani Karolina Konopa kaja@darko-gastronomia.pl    605 997 633


2018-04-04

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Opublikowano  14.03.2018 r. Ogłoszenie  o Naborach wniosków dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin...


2018-03-16

Zapytanie ofertowe – wesołe miasteczko Impreza WYBÓR CHŁOPA ROKU 2018

I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice Racławice 15, 32-222 Racławice II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zapytania o cenę jest dzierżawa placu stanowiącego własność gminy Racławice – Gospodarza imprezy Wybór Chłopa Roku – położonego w m. Janowiczki Błonia Racławickie z przeznaczeniem na działalność usługowo -...


2018-03-15