fot. Dworek racławicki

Punkt Zbiórki Odpadów Selektywnych

Szanowni mieszkańcy             Od 1 stycznia 2018r. w  ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą korzystać z prowadzonego przez MPGO Punktu Zbiórki Odpadów Selektywnych. PSZOK znajduje się przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony sklepu INTER-MARCHE). PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w...


2018-01-12

Informacja o odpadach

Szanowni mieszkańcy             Od 1 stycznia 2018r. odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się an terenie gminy Racławice zajmować się będzie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z siedzibą przy ul. Barskiej 12  w Krakowie. tel. 41/ 383 02 85 lub 785 011 080.             Również od 1 stycznia 2018r. ulega zmianie wysokość...


2018-01-02

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice  01.01.2018r.-31.12.2018r. w miejscowościach:  Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka          Kościejowska w następujących terminach:      I CZWARTEK MIESIĄCA 04.I, 01.II, 01.III, 5.IV, 05.V(sobota), 07.VI, 05.VII, 02.VIII, 06.IX, 04.X, 08.XI(II czwartek), 6.XII odbierane będą: odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w...


2018-01-02

Wesołych Świąt

.


2017-12-22

Świetlicowa integracja

Gmina Racławice od stycznia 2018 będzie realizowała projekt pn.,Świetlicowa integracja”. W dniu 13 grudnia br. w Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy odbyło się uroczyste przekazanie umów dotyczących projektów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z rąk Wicemarszałka...


2017-12-15

Ogłoszenie o naborach

Ogłoszenie  o Naborach wniosków dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie  na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa   Lokalna...


2017-11-30