fot. Dworek racławicki

Ogłoszenie o naborach

Ogłoszenie  o Naborach wniosków dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie  na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa   Lokalna...


2017-11-30

Konsultacje

Wójt Gminy Racławice informuje o rozpoczynających się konsultacjach Zgodnie z zapisami Uchwały Nr VI/134/2010 Rady Gminy Racławice z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Racławice Wójt Gminy Racławice informuje o rozpoczynających się konsultacjach Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady...


2017-10-23

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Informacja o zakończeniu realizacji projektów dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wójt gminy Racławice informuje o zakończeniu realizacji dwóch projektów: Odnowienie mogiły poległych w Bitwie pod Racławicami       2. Odnowienie tablicy upamiętniającej Bitwę Racławicką na Kopcu Kościuszki w Janowiczach wraz z zagospodarowaniem terenu.             Zadania te wykonane w ramach...


2017-10-06

Senat Politechniki Krakowskiej

Zapraszamy na Sesję Wyjazdową Senatu Politechniki Krakowskiej w dniu 27 września 2017r. Program: 9.40 – 10.15 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bartosza Głowackiego w Janowiczkach Przywitanie, przemówienia okolicznościowe: Wójt Gminy Racławice mgr inż. Adam Samborski JM Rektor PK prof. Jan Kazior Zapoznanie gości z historią Bitwy pod Racławicami – prelekcja Pani...


2017-09-19

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 do 30 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie....


2017-09-18