Adres korespondencyjny:

Racławice 15, 32-222 Racławice

Godziny pracy Urzędu Gminy

Poniedziałek 800- 1600

Wtorek - Piątek 730 - 1530

Telefony: Centrala (041) 3844016
(041)3844037
Fax (041)3844043
Wójt (041) 3844031
Kierownik USC (041) 3844039

adres email: gmina@raclawice.pl

adres EPUAP: 1208062


Jednostki Organizacyjne Gminy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Racławicach (041)3844464 email: gbpraclawice@o2.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (041)3844016 wew.41 email: gopsraclawice@wp.pl
Kierownik GOPS wew.42
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie (041)3844122 email: sds.kosciejow@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Racławicach (041)3844005 email: spraclawice@poczta.onet.pl  (041)3844003

Urząd Gminy w Racławicach podaje aktualny numer konta bankowego po zmianach, na które należy przekazywać należności z tytułu podatków i opłat, dotacji, subwencji i pozostałych dochodów budżetowych

Bank Spółdzielczy Proszowice oddział w Racławicach Numer   25 85970001 0020 0200 0013 0003