Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice 01.01.2016r.-31.12.2016r.

w miejscowościach: Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka Kościejowska w następujących terminach: I CZWARTEK MIESIĄCA

07.I, 04.II, 03.III, 07.IV, 05.V, 02.VI, 07.VII, 04.VIII, 01.IX, 06.X, 03.XI, 01.XII

odbierane będą:

 odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.

 odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach

07.IV, 06.X. - odbierane będą: przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone i inne odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (samochodów osobowych, motocykli, rowerów), meble, odpady wielkogabarytowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela bezpośrednio z nieruchomości w terminach uzgodnionych telefonicznie - nr tel. 41/ 38 302 85 lub 785 011 080

w miejscowościach: Klonów, Góry Miechowskie, Dosłońce, Miroszów, Kościejów, Głupczów - w następujących terminach: III CZWARTEK MIESIĄCA

21.I, 18.II, 17.III, 21.IV, 19.V, 16.VI, 21.VII, 18.VIII, 15.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII

odbierane będą:

 odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.

 odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach

21.IV, 20.X. - odbierane będą: przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone i inne odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (samochodów osobowych, motocykli, rowerów), meble, odpady wielkogabarytowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela bezpośrednio z nieruchomości w terminach uzgodnionych telefonicznie - nr tel. 41/ 38 302 85 lub 785 011 080

Jeżeli odpady zmieszane gromadzone są w worku – powinien to być worek w kolorze czarnym. Worki na odpady zbierane selektywnie powinny mieć kolory inne niż czarny.

Odpady należy wystawiać w dniu wywozu do godziny 7 rano

P.P.H.U.”TAMAX” Tadeusz Cieślak

28- 340 Sędziszów, Dworcowa 46

tel. (041) 38 11 581

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RACŁAWICE