,     

KOMUNIKAT z dnia 20.05.2009r. O ZWALCZANIU CHWASTÓW W ZBOŻACH JARYCH.

28-05-2009

W okresie od ukazania się 4-5 liścia do końca krzewienia zbóż jarych można przystąpić do chemicznego zwalczania chwastów dwuliściennych.  Większość preparatów należy stosować w temperaturze powyżej 100C. Dobór skutecznych dla danej plantacji herbicydów uzależnić od gatunku zboża, występującego zachwaszczenia i fazy rozwojowej chwastów.


W zbożach jarych coraz częściej w dużym nasileniu występuje owies głuchy. W uprawach pszenicy jarej i jęczmienia jarego dla których stanowi zagrożenie można go zwalczać od fazy 4 liści do fazy krzewienia stosując  przeznaczone do tego preparaty.

                        Do zabiegów zwalczania chwastów w zbożach można stosować tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy zwalczaniu chwastów w poszczególnych gatunkach zbóż. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.


UWAGA!

1.      Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania preparatów oraz okresów prewencji i karencji.
2.      Zabiegi mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone w zakresie stosowania środków ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie.
3.      Należy prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i przechowywać ją przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz. U. z  2008 r. Nr 133, poz. 849.)]


Kierownik Oddziału
                                                                                                                                                                                          Jarosław Matias


« Powrót

Copyright © 2008-2016 Urząd Gminy Racławice. Projekt i wykonanie ESC S.A. na platformie VelaCMS.