Wójt Gminy Adam Samborski

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Sadowniczyk

Skarbnik Gminy Czesława Byszewska


Skład Rady Gminy Racławice:

Tadeusz Klimczyk – przewodniczący Rady Gminy Racławice
Przyjmuje w Urzędzie Gminy pok. Nr 20 poniedziałki w godzinach 09:00 – 10:30

1.Bożena Gajos
2.Waldemar Florek
3.Zbigniew Piwowarczyk
4.Stanisław Tondos
5.Robert Łój
6.Mirosław Wolka
7.Jacek Skuza
8.Jerzy Duniec
9.Paweł Nowakowski 
10.Mirosław Skinderowicz
11.Ireneusz Jaskólski
12.Marcin Pluta 
13. Elżbieta Pełka
14.Tadeusz Rubak