Przewodniczący komisji

Paweł Kazimierz Styrna
Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce

zastępca przewodniczącego

Marcin Jakub Hałgas
Sędzia Sądu Rejonowego w Myślenicach

zastępca przewodniczącego

Rafał Ziętek
Sędzia Sądu Rejonowego w Olkuszu
Teresa Antonina Wałek Sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
Lidia Ewa Pęciak Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie
Katarzyna Anna Cielarska Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie
Barbara Krystyna Kursa

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Przemysław Grzegorz Wypych Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa –Krowodrzy w Krakowie

Sekretarzem Komisji jest p. Adam Sumara, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

w Krakowie

Komisja została powołana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w okręgu wyborczym Nr 12, obejmującym powiaty:

chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki

oraz wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym Nr 30, obejmującym

powiaty:

chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki.

Siedziba Komisji mieści się w Krakowie,

Plac na Stawach 3,

tel. 12/421-85-84, 421-85-77

faks 12/431-05-90

e-mail: kra-dyr@kbw.gov.pl

Dyżury Komisji:

w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00