Teresa Anna Rak
Przewodnicząca OKW II
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Komisarz Wyborczy w Krakowie
Barbara Czesława Pankiewicz
Zastępca przewodniczącego
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Paweł Jerzy Wicherek
Zastępca przewodniczącego
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Rafał Jacek Lisak Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Maciej Sylwester Czajka Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Marek Kazimierz Żelechowski Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
Grzegorz Leszek Dyrga Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Joanna Czernecka Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Anna Sikora – Ciba Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
Anna Kruszewska Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie
Marcin Sylwester Gawron Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

Sekretarzem Komisji jest p. Zdzisława Romańska, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego w Krakowie.

Komisja została powołana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w okręgu wyborczym Nr 13, obejmującym powiaty:

krakowski, miechowski, olkuski oraz miasto Kraków

oraz dla przeprowadzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach

wyborczych:

Nr 31, obejmującym powiaty: krakowski, miechowski, olkuski,

Nr 32, obejmującym część obszaru miasta Kraków: Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV,

Dzielnica XIV, DzielnicaXV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII,

Nr 33, obejmującym część obszaru miasta Kraków: Dzielnica I, Dzielnica V, Dzielnica VI,

Dzielnica VII, DzielnicaVIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII.

Siedziba Komisji mieści się w Krakowie,

Plac na Stawach 3,

tel. 12/421-85-84, 421-85-77

faks 12/431-05-90

e-mail: kra-dyr@kbw.gov.pl

Dyżury Komisji:

w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00