fot. Dworek racławicki

Aktualności

Sesja Rady Gminy Racławice VII

Racławice, 27 listopada 2019 r.                                                                     Na podstawie art. 20, ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990...


2019-11-27

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Uprzejmie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Racławice. Na podstawie zgromadzonych...


2019-11-18

Projekt programu współpracy na 2020 rok Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2020 rok Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...


2019-11-14


Polecamy