fot. Dworek racławicki

Aktualności

Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,...


2016-07-28

„Tak, potrafię!”

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie „Tak, potrafię!” Adresaci: Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które: nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo) nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym) nie szkolą się (w okresie ostatnich 4...


2016-07-26

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przygotował Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. Oprocentowanie...


2016-07-20


Polecamy