fot. Dworek racławicki

Zakończyła się budowa integracyjnego placu zabaw z elementami siłowni w Dosłońcu

Zakończyła się realizacja projektu pn. Budowa integracyjnego placu zabaw z elementami siłowni w Dosłońcu Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych....


2022-12-05

Krok do przodu

W IMIENIU WÓJTA GMINY RACŁAWICE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACŁAWICACH ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach pod nazwą „Krok do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –...


2022-11-29

Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

Szanowni Państwo, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Z czego mogą Państwo korzystać na PUE ZUS W dowolnym miejscu i czasie przedsiębiorcy:  mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów...


2022-11-17

Informacja w sprawie gospodarstw dotkniętych suszą.

Informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117). Zgodnie z ww. rozporządzeniem: 1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać...


2022-10-26

Dystrybucja i sprzedaż węgla przez gminę

Urząd Gminy w Racławicach przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie  gminy Racławice zainteresowanych zakupem paliwa stałego – węgla kamiennego.  W związku z trwającymi pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Racławice w tym zakresie (tj....


2022-10-25

Pomoc przy zakupie węgla

  Dla mieszkańców Gminy Racławice – osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe (bez wsparcia rodziny) powyżej 60 roku życia, bez dostępu do Internetu. Co należy zrobić ?   1. Zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości   2. Posiadać potwierdzenie złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)     Gdzie się...


2022-10-24

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa

14 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Racławicach odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego. W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in....


2022-10-19