fot. Dworek racławicki

Przypomnienie dotyczące konieczności wymiany kotłów i kontroli palenisk

W związku z obowiązującym programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przypominamy o obowiązkach związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej. 1) W przypadku kotłów c.o. przesunięciu uległy terminy dotyczące eksloatacji kotłów i są one następujące: a) do końca 2022 r. dozwolona będzie eksploatacja kotłów pozaklasowych, nazywanych potocznie „kopciuchami”, b) do...


2021-09-10

Dożynki powiatowe 2021

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt w tradycji polskiej wsi. To czas, by wyrazić wdzięczność za tegoroczne zbiory, a także podziękować Rolnikom za trud i nieustanny wysiłek związany z pracą na roli.          Serdecznie dziękujemy za Waszą pracę, dzięki której możemy na co dzień cieszyć się  darami ojczystej ziemi. Przyjmijcie...


2021-08-30

Wykaz nieruchomości we wsi Dziemięrzyce i Miroszów przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 16/2021                                            Wójta Gminy Racławice                                           z dnia 10.08.2021 rok       W sprawie wykazu nieruchomości we wsi Dziemięrzyce I Miroszów  przeznaczonych do sprzedaży   będących własnością gminy Racławice.   Na podstawie art.30ust. 2pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(jedn.tekst Dz.U. z 2020r poz.713,1378,) art.35 ust.1...


2021-08-10

Mobilny punkt spisowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego

Obwieszczenie Urząd Gminy informuje, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku od godz. 9 00 .na parkingu Urzędu Gminy zorganizowany zostanie mobilny punkt spisowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w samospisie , obsługę stanowisk zapewniają pracownicy Urzędu Statystycznego.


2021-08-05

Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2021

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2021 roku należy składać w Urzędzie Gminy w Racławicach wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który jest w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Do wniosku...


2021-08-05