fot. Dworek racławicki

NSP 2021 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r....


2021-04-06

Czasowo wstrzymana działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ZAWIADOMIENIEWykonawca – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – niniejszym zawiadamia, iż na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki Nr 3/03/2021 z dnia 31 marca 2021 roku – od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 10 kwietnia 2021 roku została czasowo wstrzymana działalność Punktu Selektywnego...


2021-04-02

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku. Premie dla młodych rolników To już kolejny...


2021-03-31

Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych - zwolnione istalacje

W związku z rezygnacją części mieszkańców z montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych informuję, że na niżej wymienione instalacje mieszkańcy gminy mogą zgłaszać zainteresowanie montażem. Instalacje fotowoltaiczne: moc instalacji – 2,24 kW – 4 szt moc instalacji – 2,8 kW – 1 szt Instalacje solarne (kolektory słoneczne) moc 3,5 kW...


2021-03-26

Utylizacja opakowań po nawozach, folii oraz opon.

Szanowni Państwo Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej Małopolska Izba Rolnicza przedstawia 2 oferty uzyskane od podmiotów zajmujących ich utylizacją: Your Partner Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, magazyn: Chemiczna 156a, 33-100 Tarnów, tel.: 692 586 284, tel. 14 623 07 26,...


2021-03-19

XV Sesja Rady Gminy w Racławicach

Na podstawie art.20 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2020 roku poz.713 ze zmianami/ Zapraszam na Sesję Rady Gminy Racławice w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach. PORZĄDEK OBRAD: 1.Otwarcie XV Sesji Rady...


2021-03-17

U W A G A

W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto od roku 2021 do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta  udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji...


2021-03-11

Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych. UWAGA !!!

UWAGAMontaż instalacji fotowoltaicznych i solarnychInformacje dla beneficjentówMieszkańcy, którzy uczestniczą realizacji projektu pod nazwą: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej, proszeni są o zgłaszanie się do urzędu gminy w celu podpisania umowy.Przed wizytą, należy skontaktować się telefonicznie – nr 41/ 384-40-16 wewn....


2021-02-25

STOP PRZEMOCY W GMINIE RACŁAWICE !

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy. Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,warto Abyś Poszukał pomocy. Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub napisz na adres : gopsraclawice@wp.pl Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję,...


2021-02-18

XIV Sesji Rady Gminy w Racławicach

Na podstawie art.20 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2020 roku poz.713 ze zmianami/ Zapraszam na Sesję Rady Gminy Racławice w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach. PORZĄDEK OBRAD: 1.Otwarcie XIV Sesji Rady...


2021-02-15