fot. Dworek racławicki

Goniec - deklaracje za śmieci

Urząd Gminy Racławice zatrudni gońca do dostarczenia mieszkańcom Gminy Racławice zawiadomień o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oferty proszę składać do 17 stycznia 2020 roku. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer 413844016.


2020-01-09

Termin odbioru odpadów - styczeń

 Informujemy, iż w miesiącu styczniu 2020 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice odbierane będą w następujących terminach: 02.I. w miejscowościach: Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka Kościejowska. 16.I. w miejscowościach: Klonów, Góry Miechowskie, Dosłońce, Miroszów, Kościejów, Głupczów.


2019-12-31

Sesja Rady Gminy Racławice VII

Racławice, 27 listopada 2019 r.                                                                     Na podstawie art. 20, ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990...


2019-11-27

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Uprzejmie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Racławice. Na podstawie zgromadzonych...


2019-11-18

Projekt programu współpracy na 2020 rok Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2020 rok Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...


2019-11-14

Ogłoszenie o Naborach wniosków 2019

Opublikowano  26.10.2019 r. Ogłoszenie  o Naborach wniosków dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin...


2019-11-07