fot. Dworek racławicki

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Racławice

W grudniu 2020r. Gmina Racławice podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu pn. „Mobilne Racławice”. Projekt został przygotowany i złożony przez Gminę Racławice w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku...


2021-01-14

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie pragnie poinformować, że z dniem 31.12.2020r. zakończono realizację części kserotermicznej projektu POIS.02.04.00-00-0180/16  pn.  „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” Zapraszamy do zapoznania się  z folderem informacyjnym dotyczącym projektu zamieszczonym na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie : http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero-foldery-2


2021-01-11

„Zdalna szkoła +”

Szanowni Państwo. Jak już wcześniej informowaliśmy Gmina Racławice realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła +” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na podstawie zawartej w dniu 18.08.2020r. umowy nr6591184436 o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:...


2020-12-29

INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Racławice z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020r. (za dzień 26 grudnia 2020r. przypadający w sobotę) w dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Gminy w Racławicach będzie nieczynny


2020-12-18

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...


2020-12-17

Edukacyjna Gmina Małopolski 2020 - Ogłoszenie wyników

Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystą galę, podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu “Edukacyjna Gmina Małopolski 2020”. Gala odbędzie się w środę 9 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 I będzie dostępna pod adresem www.egm2020.pl.


2020-12-08

​Rusza montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych​

ZAKTUALIZOWANO KOSZTY FOTOWOLTAIKI I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Szanowni Mieszkańcy W dniu 30 listopada 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą Sanito Sp. z o.o., który w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” będzie montował instalacje zestawów solarnych oraz zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Racławice Dlatego też przygotowywana będzie ostateczna...


2020-12-01

Szansa na bony!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia dodatkową szansę na zamówienie bonów w projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa, dla osób, którym upłynął termin na złożenie zamówienia. Akcja trwa od 16 listopada do 31 grudnia 2020. Możliwość ta  dotyczy tylko osób, które są już uczestnikami naszych projektów - "Kierunek Kariera"...


2020-11-30

Konsultacje - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Racławice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Racławice do składania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Racławice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”. Konsultacje przeprowadzone...


2020-11-26

Dofinansowanie na realizację programu "Czyste Powietrze"

 Od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka...


2020-11-25