fot. Dworek racławicki

WPŁYW ZDROWOTNOŚCI ZIEMNIAKA NA OGRANICZENIA W PRODUKCJI I OBROCIE

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Powiatowy w Miechowie Zaprasza na webinarium pt. „WPŁYW ZDROWOTNOŚCI ZIEMNIAKA NA OGRANICZENIA W PRODUKCJI I OBROCIE", które odbędzie się w dniu 3.12 (piątek) o godz. 1000 Szkolenie będzie realizowane poprzez platformę Zoom. W celu uzyskania dostępu prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia (załącznik 12) oraz odesłaniu...


2021-11-30

Dotyczy: Zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych Powiatu Miechowskiego.

Analiza obowiązujących przepisów w zakresie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych jak również orzecznictwa sądowego prowadzi do ugruntowanego stanowiska zarządcy drogi, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie...


2021-11-15

Kontrole zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pracownicy Urzędu Gminy Racławice oraz pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w razie potrzeby) przeprowadzą kontrole szamb. Sprawdzać będą, czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania. Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni...


2021-11-02

Deklaracja - tunele foliowe - szklarnie - wędzarnie lub piece do tradycyjnego wypieku chleba.

W związku z pismem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Józefa Gawrona zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Racławicach, w celu wypełnienia deklaracji, osoby, które: - ogrzewają tunele foliowe oraz szklarnie - posiadają wędzarnie, lub - posiadają piece do tradycyjnego wypieku chleba. Zgłoszenia należy dokonać do dnia...


2021-10-26

Zwrot podatku akcyzowego - wypłata.

Od 26 października rusza wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Zapraszamy wszystkich którzy we wniosku zadeklarowali wypłatę w gotówce.


2021-10-26

Roczny Program Współpracy Gminy Racławice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 - konsultacje.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Racławice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Racławice do składania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Racławice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”. Konsultacje przeprowadzone...


2021-10-11

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice

Racławice, dnia 5.10.2021r. Znak BGK 2710.ZP.W.2021 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 46 ust....


2021-09-30

Nabór do szkółki piłkarskiej.

Wójt Gminy Racławice ogłasza nabór do szkółki piłkarskiej.Nabór dotyczy dzieci w wieku od 5 do 14 lat Treningi i zapisy będą odbywać się we wtorki i czwartki w godzinach 16.00-18.00 na hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w RacławicachBliższe informacje pod nr tel: 508 195 69


2021-09-22