fot. Dworek racławicki

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sceny, obsługi technicznej, nagłośnienia, barierek ochronnych, ochrony, prowadzącego imprezę podczas imprezy Folk Festiwal- Racławice – Wybory Chłopa Roku 2023

Racławice, 2023-03-31 W związku z organizacją imprezy  Folk Festiwal- Racławice – Wybory Chłopa Roku 2023 w dniach 27-28.05.2023r. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DIALOGU WSPÓŁPRACY I ROZWOJU – RACŁAWICE Zaprasza do składania ofert na wynajem sceny, obsługi technicznej, nagłośnienia, barierek ochronnych, ochrony, prowadzącego imprezę podczas imprezy Folk Festiwal- Racławice – Wybory Chłopa...


2023-03-31

Wynajem placu na zorganizowanie obsługi gastronomicznej i handlowej Wynajem placu na zorganizowanie i usytuowanie wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej „Folk – Festiwal Racławice - Wybory Chłopa Roku 2023” w dniach 27- 28.05.2023

Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice, Racławice 15, 32-222 Racławice NIP 659 151 42 82, REGON 120711290 tel. 41 38 44 016, 507 747 551, fax 41 38 44 043 email: stow.raclawice@wp.pl 1. Opis przedmiotu zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice zaprasza...


2023-03-15

Ogłoszenie w sprawie wydłużenia możliwości składania wniosków o dotację dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do dnia 30 marca 2023 r.

W nawiązaniu do komunikatu instytucji ogłaszającej nabór wniosków o dotację dofinansowanąz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczącego wydłużenia terminu składania wniosków do 31 marca 2023 r., Gmina Racławice informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dotację za pomocą wypełnionego wniosku zawierającego następujące informacje: Wypełniony wniosek należy opatrzeć podpisem oraz złożyć osobiście...


2023-03-13

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Racławice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach i klasy I Szkoły Podstawowej w Racławicachna rok szkolny2023/2024 Na podstawie art.154 ust.1pkt.1...


2023-02-01

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dotację dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Racławice informuje, że planuje wziąć udział w II edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku o udzielenie dotacji na remont zabytków dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym zostaną wskazane inwestycje dotyczące obiektów wpisanych...


2023-02-01

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz...


2023-01-31

Diagnoza potrzeb w sprawie realizacji programu „ Korpus wsparcia Seniorów „ na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Racławice w sprawie potrzeby realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2023 i prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorów w wieku 65 lat i więcej w w/w Programie...


2023-01-31