fot. Dworek racławicki

Akustyczny sygnał alarmowy

„W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnegoupamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 rokuo godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągłydźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny”.


2020-07-31

Kryształy Soli

Szukamy osób, zaangażowanych społecznie, które poświęcają się dla innych i chcemy je wyróżnić, aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej osób. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens. To także doskonała okazja by w sposób szczególny docenić zaangażowanie osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz walki z wirusem COVID-19. Nadesłane zgłoszenia...


2020-07-24

Informacja o bieżącej sytuacji dotyczącej realizacji projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy takie...


2020-07-23

Odbiór odpadów od przedsiębiorców

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie informuje, że od dnia 1.08.2020 r. odbiór odpadów od przedsiębiorców (z którymi MPGO Sp. z o.o. posiada zawarte umowy indywidualne) z terenu Gminy Racławice będzie odbywał się wyłącznie w trzecią środę miesiąca.


2020-07-22

Największy tygodniowy wzrost zachorowań w powiecie miechowskim

Od początku epidemii na terenie powiatu miechowskiego odnotowano 17 potwierdzonych zakażeń w tym 12 osób, które wyzdrowiały i 5 osób, które aktualnie są chore. Na dzień dzisiejszy 2 osoby przebywają w izolacji domowej, 1 osoba w izolatorze w Krakowie, pozostałe 2 osoby skierowane zostały na konsultację do Szpitala Uniwersyteckiego w...


2020-07-17

OPIEKUN W OŚRODKU WSPARCIA AKTYWNY SENIOR

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO OPIEKUN W OŚRODKU WSPARCIA AKTYWNY SENIOR Miejsce pracy: Marchocice Projekt pn. „Aktywny Senior” realizowany przez ŚDS w Kościejowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wymagania formalne:...


2020-07-17

TERAPEUTA W OŚRODKU WSPARCIA AKTYWNY SENIOR

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO TERAPEUTA W OŚRODKU WSPARCIA AKTYWNY SENIOR Miejsce pracy: Marchocice Projekt pn. „Aktywny Senior” realizowany przez ŚDS w Kościejowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wymagania obowiązkowe:...


2020-07-17

PSYCHOLOG W OŚRODKU WSPARCIA AKTYWNY SENIOR

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PSYCHOLOG W OŚRODKU WSPARCIA AKTYWNY SENIOR Miejsce pracy: Marchocice Projekt pn. „Aktywny Senior” realizowany przez ŚDS w Kościejowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wymagania obowiązkowe:...


2020-07-17

Zaginęły psy

UWAGA !!! W dniu 9 lipca 2020r. w miejscowości Marchocice gmina Racławice zaginęły 3 psy rasy chart. Jeżeli ktoś znalazł lub widział psy, proszony jest o kontakt z właścicielem na nr tel. 507 669 132 Znalazcę czeka nagroda.


2020-07-15

Konsultacje Programu ochrony powietrza

Weź udział w konsultacjach projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zapoznaj się z treścią dokumentu i wyślij swoją opinię lub uwagi. https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/


2020-07-08