fot. Dworek racławicki

Usuwanie folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Uprzejmie informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Racławice. Zwracamy się zatem...


2021-06-22

Ankieta Dla Mieszkańców terenów Klastra Energii Powiatu Miechowskiego

Szanowni Mieszkańcy, pragnę zaprosić Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania...


2021-06-14

XVI Sesja Rady Gminy w Racławicach

Na podstawie art. 20, ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ z w o ł u j ę Sesję Rady Gminy Racławice w dniu 23 czerwca r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach. PROJEKT...


2021-06-14

.„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” kolejne instalacje zestawów instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Mieszkańcy W ramach powstałych oszczędności w trakcie realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” będą montowane kolejne instalacje zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Racławice. W związku z tym Gmina Racławice ogłasza dodatkowy nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych a osoby zainteresowane proszone są o złożenie ankiety w nieprzekraczalnym...


2021-06-08

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

NISZCZYCIELSKA SIŁA PRZEMOCY-wulkan zła i agresji-przeciwstawianie się aktom przemocy -drogą do szczęścia i spokoju każdego człowieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Racławiceserdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie edukacyjno-wspierające dla rodziców, opiekunów prawnych i Szanownego Grona odbiorców w Racławicach mające na celu pogłębienie wiedzy...


2021-06-08

Projekt do Budżetu Obywatelskiego KOM05: Bitwa Racławicka i Tadeusz Kościuszko...

Zachęcamy mieszkańców powiatów: krakowskiego (bez Krakowa), miechowskiego, proszowickiego i wielickiego do głosowania na zadanie "Bitwa Racławicka i Tadeusz Kościuszko. Festiwal imprez kulturalnych i edukacyjnych w regionie" - kod zadania: KOM05 w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Głosować można od 14 maja br. do 14 czerwca poprzez: elektronicznie na stronie www.bo.malopolska.pl...


2021-06-08

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice 01.07.2021r.-31.12.2021r.

w miejscowościach: Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka Kościejowska w następujących terminach: I CZWARTEK MIESIĄCA w miejscowościach: Klonów, Góry Miechowskie, Dosłońce, Miroszów, Kościejów, Głupczów - w następujących terminach: III CZWARTEK MIESIĄCA : 01.VII; 05.VIII; 02.IX; 07.X; 04.XI; 02.XII odbierane będą: odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach,...


2021-05-27