„W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego
upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku
o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły
dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny”.