Urząd Gminy w Racławicach oferuje do sprzedaży uszkodzone altany wypoczynkowe. Altany złożone są na bazie magazynowej w Janowiczkach. Telefon do kontaktu 507747551. Oferty proszę składać do 31 maja 2019 roku.