Szanowni Państwo,

trwają prace nad opracowaniem “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Racławice na lata 2021-2027″.
Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Zasadnicze części, z których będzie składał się dokument to diagnoza sytuacji społecznej, określenie problemów, które ograniczają poziom ich życia, wypracowanie celów i działań ograniczających te problemy, wskazanie źródeł finansowania podejmowanych inicjatyw oraz sposobu zarządzania wdrażaniem Strategii.

Chcemy, aby na każdym etapie opracowania dokumentu mieli Państwo możliwość udziału w jej tworzeniu. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej społeczności, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.

Jednym z narzędzi temu służącym jest anonimowa ankieta sondażowa. Informacje z niej uzyskane posłużą do określenia podstawowych problemów i wskażą na najważniejsze dla Państwa kierunki działań do opracowania w części rozwojowej Strategii.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety za pośrednictwem komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy tylko wypełnić plik z załączoną ankietą ,a następnie przesłać na adres: gopsraclawice@wp.pl .

Mieszkańcy nie posiadający dostępu do urządzeń elektronicznych lub Internetu mogą wypełnić dokument w wersji papierowej i złożyć go osobiście lub listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Racławicach lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: gopsraclawice@wp.pl

Ankiety w wersji papierowej będą dostępne w Urzędzie Gminy Racławice lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Racławice , natomiast składać je można dostarczyć poprzez wrzucenie do specjalnego pojemnika umieszczonego na parterze budynku Urzędu gminy w Racławicach.

Termin wypełniania ankiety: do dnia 31 maja 2021 roku