Gmina Racławice w dniu 27 czerwca 2022 r. podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 inwestycji pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw z elementami siłowni w Dosłońcu.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otrzymana wysokość dofinansowania to 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Wybrano wykonawcę ww. inwestycji, przewidywany termin wykonania prac koniec listopada.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie dzieciom spędzenia wolnego czasu aktywnie i bezpiecznie. Miejsce to przeznaczone będzie również dla osób promujących aktywny styl życia poprzez korzystanie z elementów siłowni oraz seniorów którzy w tym miejscu będą mogli odpocząć i zrelaksować się.

Plac zabaw składać będzie się z: ścianki wspinaczkowej, zestawu zabawowego, huśtawki wagowej, dwóch bujaków na sprężynie, karuzeli czteroramiennej oraz huśtawki wahadłowej. Plac zabaw zostanie doposażony w elementy siłowni takie jak: orbitrek, wioślarz, biegacz oraz krzesełko do wyciskania. Nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi zostanie zabezpieczona matami gumowymi.

Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD.