Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościejowie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Z powstałej ogólnodostępnej infrastruktury o charakterze rekreacyjnym mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy gminy. Siłownia składa się z do ćwiczeń:: zestaw do ćwiczeń kalisteniki, orbitrek, wioślarz, drabika, wahadło, biegacz, krzesło do wyciskania, wyciąg górny, twister i rower. Ponadto na terenie siłowni zamontowano ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojak na rowery. W celu dojścia do siłowni zostanie wykonany został chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD