28 kwietnia 2019r. u podnóża Kopca Kościuszki po raz XXV odbył się turniej o tytuł CHŁOPA ROKU !!!

W konkurencjach wzięło udział 5 kandydatów

Lp.

Imię i Nazwisko

Województwo

Instytucja zgłaszająca


1.

Stanisław Budzeń

Łódzkie

Łódzka Izba Rolnicza


2.

Paweł Biesiada

Małopolska

Małopolska Izba Rolnicza


3.

Wojciech Musiał

Małopolska

Gmina Racławice

4.

Rafał Stączek

Podkarpackie

Podkarpacka Izba Rolnicza

5.

Szymon Płusa

Świętokrzyskie

Świętokrzyska Izba Rolnicza


JURY w składzie: Ewa Kotarska - Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej , Aleksandra Sobecka – przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesności, Monika Konewecka - Kozera – przedstawicielka organizatorów i prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni przyznało następujące miejsca:

V. Wojciech Musiał

IV. Paweł Biesiada

III. Stanisław Budzeń

II. Rafał Stączek

I. Szymon Płusa

Gratulujemy Panu Szymonowi Płusa zwycięstwa oraz wszystkim Kandydatom pięknej walki i dobrej zabawy!!!