ZAWIADOMIENIE
Wykonawca – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – niniejszym zawiadamia, iż na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki Nr 3/03/2021 z dnia 31 marca 2021 roku – od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 10 kwietnia 2021 roku została czasowo wstrzymana działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Punktu Zbierania Odpadów Problematycznych) znajdującego się w Miechowie przy ul. Marii Konopnickiej 30.
W sprawach pilnych – związanych z oddaniem odpadów do PSZOK (PZOP) – możliwy jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta Oddziału Miechów Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. pod poniższymi danymi kontaktowymi:
adres e-mail: miechow@mpgo.krakow.pl
telefon: 41 383 02 85
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00