#EGM2020

Wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z usługi "Bilans Kariery". Bilans ten jest szansą na podsumowanie własnych umiejętności oraz dotychczasowych doświadczeń zawodowych i pozazawodowych. Pozwala ustalić swoje słabe i mocne strony, co może być pomocne w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w doborze odpowiednich szkoleń i kursów.

"Bilans Kariery" jest usługą prowadzoną w wielu instytucjach doradztwa zawodowego na terenie całej Małopolski, takich jak szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy oraz Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Co najważniejsze, "Bilans Kariery" jest usługą świadczoną nie tylko dla osób aktywnych zawodowo, lecz także dla osób poszukujących pracy.

Przebieg "Bilansu Kariery" rozpoczyna się spotkaniem z doradcą zawodowym, który wspólnie z Państwem analizuje historię edukacji i aktywności zawodowej. Doradca bierze pod uwagę indywidualne zainteresowania i predyspozycje, które wpływają na dalszy rozwój życia zawodowego. Ważna jest również możliwość udowodnienia swoich kompetencji poprzez posiadanie certyfikatów, referencji a nawet próbek własnych prac. Dzięki temu rozpoczyna się proces tworzenia portfolio zawodowego.

Portfolio zawodowe to zbiór dokumentów potwierdzający Państwa kompetencje. W porównaniu do tradycyjnego CV, portfolio ma za zadanie w dokładniejszy sposób przedstawić Państwa osiągnięcia zawodowe, umiejętności i zainteresowania. Do takiego dokumentów można dołączyć zdjęcia własnych prac, które będą potwierdzeniem kompetencji. Istotnym jest, by w portfolio znalazły się prace, które stanowią o przydatności osoby na rynku pracy. Pozwoli to pracodawcy dokładnie i szybko zweryfikować kwalifikacje.

Dzięki tej usłudze otrzymają Państwo swój Indywidualny Plan Rozwoju, który określa cel zawodowy oraz sposoby jego realizacji. Plan ten przyniesie korzyści w przyszłości oraz pozwoli określić, które umiejętności potrzebują dalszego rozwoju.

"Bilans Kariery" jest także polecany osobom, które rozpoczęły pracę niezwiązaną z wykształceniem w trakcie pobytu za granicą i postanowiły powrócić do kraju aby wznowić pracę w wyuczonym zawodzie. Doradca zawodowy może ukierunkować taką osobę w kwestii rozpoznania umiejętności nabytych za granicą i ich rozwoju.

Doradztwo zawodowe jest szansą dla wszystkich poszukujących pracy oraz dla osób aktywnych zawodowo, które pragną poszerzać swoje kompetencje i dbać o rozwój zawodowy. Jest to również dobra motywacja do działania. Zachęcamy więc do udziału w "Bilansie Kariery" aby móc osiągnąć jak najwięcej satysfakcji w wybranym zawodzie

Link do projektu: https://www.kierunek.pociagdokariery.pl/