Urząd Gminy w Racławicach przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie  gminy Racławice zainteresowanych zakupem paliwa stałego – węgla kamiennego. 

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Racławice w tym zakresie (tj. ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego–węgla kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego). Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy na temat ilości osób zainteresowanych, sortymentu oraz tonażu.

Właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie informacji o zamiarze zakupu węgla  w terminie do dnia 04.11.2022 r.  ( informację należy składać w Urzędzie Gminy Racławice, Racławice 15 lub przesłać ją drogą mailową na adres: gmina@raclawice.pl )

Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
W chwili obecnej (na dzień 19.10.2022 r.) przewidywane warunki zakupu preferencyjnego określone w projektach ustawy i rozporządzeń przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);
  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023;
  3. Przewidywana cena zakupu 1 tony węgla przez Gminę 1500 zł brutto;
  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu węgla z miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu do miejsca składowania przez gminę – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe
  5. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. W przypadku powierzenia dystrybucji węgla innemu podmiotowi cena węgla wyniesie 2200 zł ( wraz z transportem do gospodarstwa domowego w gminie).

Docelowo, mieszkańcy Gminy  Racławice zainteresowani kupnem węgla, będą zobowiązani do złożenia wniosku. Zaznaczamy, że  aktualnie Gmina Racławice prowadzi jedynie przygotowania do dystrybucji węgla i na bieżąco będzie informować mieszkańców na temat dalszych kroków.