Urząd Gminy w Racławicach zatrudni gońca do dostarczania przesyłek listowych na terenie Gminy Racławice. Ofertę zawierającą cenę dostarczenia jednej przesyłki listowej proszę złożyć w zaklejonej kopercie z napisem "Oferta na gońca" na dzienniku podawczym do 8 października 2020 r. Po więcej informacji proszę dzwonić 413844016.