Uprawnione do odbioru tabletek jodku potasu są osoby do 60 roku życia.

Dystrybucjapreparatu jodku potasu rozpocznie się po ogłoszeniu „akcji” w środkach masowego przekazu lub Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Lp.

Punkt odbioru tabletek jodku potasu

Mieszkańcy sołectwauprawnieni do odbioru tabletek jodku potasu

1.

Urząd Gminy Racławice,

Racławice 15

Dosłońce,

Dale

Janowiczki

GórkaKościejowska

Racławice

2.

Placówka Wsparcia

Dziennego

Klonów 50

Klonów

3.

Ośrodek Wsparcia „Aktywny

Senior”

Marchocice 13

Dziemięrzyce

Marchocice

4.

Środowiskowy Dom

Samopomocy

Kościejów 52

Głupczów

Kościejów

5.

Klub Seniora

Miroszów

Miroszów

6.

Świetlica Wiejska

GóryMiechowskie

Góry Miechowskie
Dawkowanie preparatów jodowych ( jedna tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu)

L.p. 

Grupa wiekowa 

Ilość stabilengo jodu 

Dawka jednorazowa 

 1.

 Noworodki  i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc

 12,5 mg jodu

 1/4 tabletki 

 2.

 Dzieci od miesiąca do 3 lat 

 25 mg jodu

 1/2 tabletki

 3.

 Dzieci od 3 lat do 12 lat 

 50 mg jodu

 1 tabletka

 4.

 Dorośli i dzieci powyżej 12 lat do 60 lat 

 100 mg jodu

 2 tabletki

 5.

 Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

 100 mg jodu

 2 tabletki


Dystrybucja preparatu jodku potasu rozpocznie się po ogłoszeniu „akcji” w środkach masowego przekazu lub przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji na terenie Gminy Racławice:

  1. Do punktu zgłasza się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu dla wszystkich domowników /ten sposób wydawania spowoduje, że w punkcie dystrybucji preparatu będą tylko osoby uprawnione do pobrania jodku potasu/;
  2. Wydawanie preparatów obejmuje tylko grupy wiekowe wskazane na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia / do 60-tego roku życia i należy się do tego stosować, nie wprowadzać w błąd osób wydających preparat jodek potasu, gdyż to może spowodować, że zabraknie preparatu dla grup wiekowych, które muszą otrzymać ten preparat/;
  3. Preparat osobom małoletnim podawać będą rodzice wg wskazanych norm;
  4. Wydawanie preparatu jest jednorazowe;
  5. Leku nie można przyjąć na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych;
  6. Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu;
  7. Preparat jodku potasu nie będzie wydawany osobom pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.