Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Racławice z dnia 5 czerwca 2020r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020r.
(za dzień 26 grudnia 2020r. przypadający w sobotę)

w dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Gminy
w Racławicach będzie nieczynny