Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Racławice z dnia 8 grudnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2021r.
(za dzień 01 stycznia 2022r. przypadający w sobotę)

w dniu 07 stycznia 2022r. Urząd Gminy
w Racławicach będzie nieczynny