Informacja dla mieszkańców Gminy Racławice

w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

informujemy, iż:

- u wszystkich sołtysów Gminy Racławice,

- w Urzędzie Gminy w Racławicach

- oraz na stronie www.zwikmiechow.pl

dostępne są wnioski o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Po wypełnieniu wniosku, formularz należy dostarczyć do Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Miechowie, osobiście lub na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie Spółka z o.o. ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów.

Wnioski należy składać do końca czerwca 2020r.