Szanowni Państwo.
Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach.

W związku z trwającym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin oraz pracowników szkołyinformuję, że w dniu 06 maja 2020 r. nie zostaną uruchomioneoddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej w Racławicach na okres do dnia 24 maja br.
Decyzja taka została podjęta po przeanalizowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Na dzień dzisiejszy niejesteśmy w stanie wdrożyć odpowiednich procedur i zapewnić dzieciom w oddziałach przedszkolnych bezpiecznych
i higienicznych warunków opieki.
Jak wynika z komunikatu MEN: „Możliwość korzystaniaz wychowania przedszkolnego jest adresowanaprzede wszystkim do rodziców, których charakterpracy i wykonywane obowiązki zawodowewymagają przebywania poza miejscemzamieszkania”.
Proszę o zgłaszanie na piśmiedoDyrektora Szkoły potrzeby objęcia dziecka opieką przedszkolną.

Informacja o ponownym uruchomieniu oddziałów przedszkolnych zostanie opublikowana nastronie internetowej gminy i szkoły.


Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS dla przedszkoli.

Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Wójt Gminy Racławice

mgr inż. Adam Samborski