W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Racławice do projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zaprasza się mieszkańców Gminy Racławice zainteresowanych przekazaniem wyborów zawierających azbest do złożenia stosownych deklaracji.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Racławicach oraz na stronie internetowej www.raclawice.pl., termin złożenia deklaracji 08.05.2023r.

Uwaga!!!

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy skorzystali z programu realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapraszamy do składania deklaracji