#EGM2020


Doceńmy działalność Kół Gospodyń Wiejskich!

Pokażmy, że ta działalność jest ważna. Promujmy ją i wspierajmy.


Jak krok po kroku założyć KGW i jakich formalności dopełnić?

Jak pozyskać prawie 5.000 zł. dofinansowania z ARiMR na działalność statutową KGW?

Te i inne informacje znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:


Informacje te kierujemy szczególnie do tych sołectw, w których nie działają KGW zarejestrowane
w ARiMR.


Formularze i instrukcje niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl


UWAGA!

ARiMR prowadzi nabór wniosków do 30. 09. 2020 r.