Codziennie słyszymy o nowych zachorowaniach na koronawirusa. Szczęśliwie
w Gminie Racławice dotychczas nie odnotowano żadnych potwierdzonych przypadków wystąpienia choroby COVID-19, jednak nie oznacza to, że nie powinniśmy zachowywać szczególnych środków ostrożności.

Dlatego – w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Racławice – podjąłem decyzję o odwołaniu wydarzeń artystycznych i sportowych, zajęć dodatkowych oraz warsztatów organizowanych przez gminne instytucje na terenie Gminy Racławice. Nowe terminy będą uzgadniane z ich organizatorami oraz podawane do publicznej wiadomości.

Informuję także Państwa o odwołaniu naszej sztandarowej imprezy Wybory Chłopa Roku, która miała się odbyć 26 kwietnia 2020r.

Wiedząc, w jaki sposób rozprzestrzenia się koronawirus, zwracam się jednocześnie z prośbą do Mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Zachęcam do korzystania z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Przypominam również, że możliwe jest dokonywanie czynności płatniczych z domu – poprzez bankowość elektroniczną..

Apeluję o zrozumienie dla podejmowanych działań. Mają one charakter profilaktyczny, służący ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa,
a zatem – ochronie zdrowia i życia naszych najbliższych. Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych
i medycznych.

Aktualne komunikaty dotyczące koronawirusa dla naszego regionu publikuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie. Ważne telefony,
w tym dla osób, które mogły mieć kontakt z zarażonymi, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Racławicach.

(-) Adam Samborski

Wójt Gminy Racławice