Gmina Racławice w październiku 2022r. otrzymała dotację w wysokości 25 000zł w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” na zadanie pn.: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Racławicach. Dotację otrzymano z Województwa Małopolskiego. Kwota całkowita inwestycji to 50 439,47 zł. W ramach dotacji zakupiono 80 krzeseł, 10 stołów, komplet nagłośnieniowy oraz po 40 m zasłon i firan wraz z 20 m osprzętu na ich zawieszenia. Elementy te zostały umieszczone w świetlicy wiejskiej w Racławicach i będą służyły społeczności lokalnej do organizacji imprez, spotkań oraz różnych wydarzeń okolicznościowych.