Uprzejmie informujemy, że Fundacja Towarzyszenia Rodzinie rozpoczyna

Projekt pt.:

„Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i

samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.”

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa

Małopolskiego w obszarze w obszarze działalności na rzecz rodziny,

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn.

„Młode Mamy – Pomagamy!”

Naszym celem jest udzielenie pomocy i wsparcia samotnym kobietom w ciąży

oraz samotnie wychowującym dziecko w wieku do 1-go roku życia.

Macierzyństwo jest punktem zwrotnym w życiu kobiety, kiedy kobieta

zostaje sama z dzieckiem doświadczenie to staje się niezwykle trudne.

Bez względu na okoliczności  samotnego macierzyństwa kobieta potrzebuje

wiele troski i wsparcia w szczególności podczas ciąży i w pierwszych

miesiącach życia dziecka.

Wierzymy, że mamy dają radę samotnemu macierzyństwu. Beneficjentki

naszego projektu otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju więzi z dzieckiem

już w okresie ciąży do pierwszego roku życia dziecka.

Mama, która zakwalifikuje się do projektu, będzie mogła skorzystać z:

o    konsultacji diagnostycznych

o    wsparcia psychoterapeutycznego

o    metody analizy więzi prenatalnej wspierającej więź przedurodzeniową

matki z dzieckiem

o    warsztatów i prelekcji psychoedukacyjnych wspierających kompetencje

rodzicielskie

o    grupowych zajęć terapeutycznych z elementami arteterapii

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Świadczona pomoc w ramach Projektu będzie realizowana od 1 sierpnia 2022

r. do 30 listopada 2023 r.

Działania przewidziane w projekcie są kompatybilne z działaniami

Fundacji w obszarze pracy z samotnymi kobietami w ciąży i po urodzeniu

dziecka. Fundacja prowadzi DSM na ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie

oraz na zlecenie Archidiecezji Krakowskiej realizuje wsparcie

psychologiczne dla kobiet w DSM w Wadowicach

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: projekty@ftrodzinie.pl

https://ftrodzinie.pl/projekt-mamy-daja-rade/

Zapisy telefonicznie lub przez formularz:

https://forms.gle/Wh2Jc5pjzCnbBVCe7

tel. 780 169 179