Szanowni Państwo, producenci!

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w związku z ograniczeniami sprzedaży i dystrybucji produktów lokalnych branży spożywczej wynikających z pandemii COVID-19, informuje o budowie portalu „eTargowisko”, docelowo mającego być stroną internetową skupiającą producentów i rolników wytwarzających żywność lokalną najwyższej jakości. Poprzez ten portal, w oparciu o serwis „eTargowisko”, producenci żywności będą mogli w obecnej sytuacji dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców. Obecnie baza internetowa jest głównym narzędziem komunikacji dla producentów, którzy mają ograniczone możliwości dotarcia do klientów. W związku z powyższym zachęcam Państwa - producentów do rejestracji w systemie „eTargowisko”.

Szczegółowe informacje nt. rejestracji można pozyskać pod numerem tel. 12/2852113/14 wew. 280 lub 281 lub kontaktując się poprzez e-mail: Otworzy się w nowym oknierow@modr.pl.

W załącznikach znajduje się karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, którą należy wypełnić i przesłać drogą e-mailową: Otworzy się w nowym oknierow@modr.pl.Serdecznie zapraszamy do rejestracji.