W związku z rezygnacją części mieszkańców z montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych informuję, że na niżej wymienione instalacje mieszkańcy gminy mogą zgłaszać zainteresowanie montażem.
Instalacje fotowoltaiczne:
moc instalacji – 2,24 kW – 4 szt
moc instalacji – 2,8 kW – 1 szt
Instalacje solarne (kolektory słoneczne)
moc 3,5 kW (2 kolektory z zasobnikiem 300 l) – 23 szt
moc 5,25 kW (3 kolektory z zasobnikiem 400 l) – 31 szt
Zgłoszenia należy złożyć do dnia 31 marca 2021r. do godz. 15:00 telefonicznie 41/ 384-40-16 w 25 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres gkios@raclawice.pl