Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Racławicachogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium

o charakterze socjalnym

dla uczniów szkoły podstawowej

oraz ponadpodstawowej

będących w trudnej sytuacji materialnej wynikającej

z niskich dochodów na osobę w rodzinie.Warunki ogólne:

- dochód miesięczny nie przekraczający 600 zł na osobę

- termin składania wniosków: do 15 wrzesień 2022 r.Dodatkowe informacje pod numerem tel. 41 38 44 016 w. 39

oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej